Kits d’eines

RRI in the Education practice

RRI in the Education practice

A new article describing how to assess the impact of Responsible Research and Innovation (RRI) values implementation in daily education...

Increase the local impact of researchers

Increase the local impact of researchers

Are you a PhD or junior postdoc in Barcelona? You will have the opportunity to meet  an exciting team of experts,...

PERFORM training programme in Bristol

PERFORM training programme in Bristol

An innovating combination of philosophy of science, science communication and performances developed within the Perform project generates a unique training...

KIT D’EINES PER MUSEUS

PERFORM generarà directrius per adaptar els mètodes d’educació científica basats en les arts escèniques al context dels museus de ciència.

KIT D’EINES PER PERSONES INVESTIGADORES

També es desenvoluparan eines de formació dirigides a investigadors i investigadores novells interessades en la comunicació i educació científiques.  

KIT D’EINES PER DOCENTS

Es crearan protocols de mètodes de formació científica comprovats per generar processos educatius participatius transformadors fent servir enfocaments basats en...

KIT D’EINES PER ESTUDIANTS

PERFORM generarà protocols metodològics per a desenvolupar enfocaments eficaços per a la promoció d’un escenari d’aprenentatge mutu entre les comunitats...